Några exempel ur de nationella forskningsrapporter som jag illustrerat och formgett för Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Illustrationer i akvarell och layout: Hectornado

Uppdrag: Stiftelsen Allmänna Barnhuset