Animation för Allmänna Barnhuset och deras samtalsmodell BRA – Barns rätt som anhöriga.

Animation, regi, illustration och ljudläggning: Hectornado

Musik: Kenny Karlsson, läs mer om Kenny Karlsson musikproduktion här

Uppdrag: Stiftelsen Allmänna Barnhuset