Animation för Allmänna Barnhuset och deras samtalsmodell BRA – Barns rätt som anhöriga.

Illustration & Animation: Hectornado.
Kenny Karlsson
Uppdrag: Stiftelsen Allmänna Barnhuset