SV kulturcollege syftar till att ge personer med intellektuell funktionsnedsättning deras lagstadgade rätt till eftergymnasial utbildning.