Animation för Allmänna Barnhuset som skall visas för barn och unga som blivit utsatta för våld och sexuella övergrepp..

Animation: Hectornado.
Uppdrag: Stiftelsen Allmänna Barnhuset