Informationsfilm för barn och unga om vad som händer när man  blivit utsatt för hot, misshandel eller sexuella övergrepp av någon vuxen.

Animation, illustration och ljudläggning: Hectornado

Uppdrag: Stiftelsen Allmänna Barnhuset