IHM Business School behövde ett intro och outro till bland annat sina utbildningsfilmer. Idén skulle gå från mörker till ljus – både bokstavligt och metaforiskt.

Animation: Hectornado

Uppdrag: IHM Business School