Illustrationer till en forskarrapport om Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel

Illustrationer: Hectornado

Uppdrag: Stiftelsen Allmänna Barnhuset