Illustrationer i akvarell för en forskarrapport om Det fjärde rummet

Illustrationer: Hectornado

Uppdrag: Stiftelsen Allmänna Barnhuset