En förklarande film om Fjärde rummet – ett förslag om hur alla barn och unga som utsätts för sexuella övergrepp och fysiskt våld kan få rätt stöd och hjälp.

Animation, illustration, voiceover, ljudläggning: Hectornado

Uppdrag: Stiftelsen Allmänna Barnhuset