Några exempel ur de nationella forskningsrapporter som jag illustrerat och formgett för Stiftelsen Allmänna Barnhuset.